top of page

Võlanõustamine

Võlanõustamine on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja personaalsetest vajadustest. Tegemist on nõustava teenusega, materiaalset abi ei anta. Teenus on suunatud üksikisikutele ja peredele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimelised tekkinud võlgnevustega toime tulema.
Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus.
Võlanõustamise käigus lahatakse väga põhjalikult konkreetseid põhjuseid, miks rahaline olukord on selline, tehakse kliendiga tihedalt koostööd, aidatakse vajadusel dokumente koostada ja alustada erinevaid menetlusi, teha avaldusi ning aidatakse isegi läbi rääkida võlausaldajatega.
Võlanõustaja aitab ka selgitada kliendi õiguseid ja kohustusi, hindab olukorda, aitab teha ülevaate ja eelarve, aitab leida lahendusi, koostada maksegraafikuid ja palju muud. 
Võlanõustamise teenuse eesmärgiks on nõustada, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid muid sotsiaal-, majanduslikke ja tervislikke probleeme. Teenuse eesmärk on koos võlgnikuga otsida ja leida võlgnevuse vähendamise või likvideerimise võimalusi, vältida uute võlgnevuste teket toimetulekuvõime tugevdamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Võta meiega ühendust teenuse saamiseks ja nõustajaga kohtumise kokku leppimiseks. Teenus on tasuline, Jõgeva valla elanikel on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust teenuse rahastamiseks.
bottom of page