top of page

Perelepitusteenus

Perelepitusteenus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd ning leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla.
Perelepitusteenuse osutamiseks on vajalik mõlema vanema nõusolek ja perelepitus on tulemuslik, kui osapooled on omavahelisel suhtlemisel ning edaspidise koostöö tegemisel suutlikumad.
Võta meiega ühendust teenuse saamiseks ja nõustajaga kohtumise kokku leppimiseks. Teenus on tasuline, Jõgeva valla elanikel on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust teenuse rahastamiseks.
bottom of page