top of page

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse  perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärgiks
võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda
teiste tegevustega (nt töö otsimine, koolitustel osalemine jms).
Lapsehoidja on inimene, kes Teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb ning tema töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut.
Teenust osutatakse lapse kodus vastavalt vajadusele kokkuleppele lapsevanemaga.
Võta meiega ühendust teenuse saamiseks ja nõustajaga kohtumise kokku leppimiseks. Teenus on tasuline, Jõgeva valla elanikel on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust teenuse rahastamiseks.
bottom of page