top of page

Leinanõustamine

Leinanõustamine on mõeldud toetamaks inimesi, kes on kogenud oma elus kaotust ning tunnevad, et vajavad abi kogetuga toimetulekuks ning eluga edasiminekuks.  
Lein on loomulik reaktsioon kaotusele lähedase inimese surma korral, aga võib järgneda ka muudele kaotustele elus (lemmiklooma kaotus, suhte lõppemine, perest või sõpradest lahkumine, lootuste purunemine jne). Leinaja vajab professionaalset sekkumist siis, kui lein hakkab segama tema igapäevast tegevust nagu koolis või tööl käimine, otsuste tegemine, korrapäraselt magamine ning söömine.
Leinanõustaja toetab abivajajaid peresid hingehoiu alal, töötades nendega vastavalt vajadusele kas koos või üksikliikmetega eraldi.
Võta meiega ühendust teenuse saamiseks ja nõustajaga kohtumise kokku leppimiseks. Teenus on tasuline, Jõgeva valla elanikel on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust teenuse rahastamiseks.
bottom of page