top of page
pilt puzzlega.png

Jõgevamaa Tugiteenused OÜ pakub erinevaid tugiteenuseid toetamaks inimesi parema elukvaliteedi saavutamisel. 

Isiklik abistaja, tugiisik, võlanõustaja, perelepitaja – need on vaid osa meie võimalustest probleemide korral peredele appi tulla. Meie eesmärgiks on leida igale kliendile just talle sobivad lahendused kombineerides erinevaid teenuseid. Aitame leida sobivad toetamisviisid erivajadustega lastele lasteaias või koolis, toetame vanemaid toimetulekuraskustes või kohanemisel ootamatute elusündmustega. Hoolitseme selle eest, et meie meeskond oleks professionaalne ning teenused kvaliteetsed.

Visioon

Jõgevamaa Tugiteenused on kompetentne teenuskeskus lastele ja peredele nende vajadustest tingitud probleemide lahendamisel.

Põhiväärtused: professionaalsus, avatus, inimesekesksus, koostöö​

Päevakajaline info
Koostööpartnerid
Plakat 5.05.21.png

LASTEVANEMATE KOOLITUSED 11. mail ja 26. mail 2021

Jõgevamaa Tugiteenused koostöös Jõgevamaa Tervisenõukogu, Rajaleidja keskuse ja Jõgeva vallaga korraldab lastevanematele koolituste sarja "Jõgevamaa lastevanemate kool" raames. 

Esimene koolitus 11. mail 2021 kell 15.00 veebis teemal „Kuidas kasutada oma tundeid tõhusalt kaose juhtimiseks“.     

woman-wearing-gray-cardigan-and-eyeglass

SOTSIAALVALDKONNA ARENDAMISE PROJEKT

Koostöös MTÜ Jõgevamaa Tugikeskusega viidi ellu Leader meetmest toetust saanud projekt "Sotsiaalvaldkonna koostöö arendamine Jõgeva vallas". 

leader logod_edited_edited.jpg
bottom of page